SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GIAO DỊCH DEMO VÀ THỰC CHIẾN

Trong thị trường tài chính, sự khác biệt giữa tâm lý giao dịch trên tài khoản Demo và tài khoản thật là rất lớn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt đó nhé. Trong thị trường tài chính, tôi tin rằng bất kỳ traders (nhà giao dịch) nào cũng đều nhận thấy sự […]

TÂM LÝ GIAO DỊCH

Tâm lý giao dịch là gì? Người ta hay nói “Thị trường sinh ra trong bi quan, lớn lên trong nghi ngờ, trưởng thành trong sự lạc quan và chết đi trong sự thỏa mãn” Tham lam và sợ hãi là thứ cảm xúc luôn luôn ngự trị trong mỗi Trader. Khi bạn bắt đầu […]